Комерційна пропозиція (для побутових споживачів)

Додаток № 4
до Договору про постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
(для побутових споживачів)

ТОВ «Хмельницькенергозбут» (далі - Постачальник), яке діє на підставі Постанови НКРЕКП від 14.06.2018 р. № 429 на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії споживачу, пропонує комерційну пропозицію, розроблену у відповідності до норм Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 р. № 312 (далі - ПРРЕЕ), Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Предмет комерційної пропозиції: надання універсальної послуги для побутових споживачів, на території Хмельницької області.

Договір на умовах цієї комерційної пропозиції набирає чинності з дня, наступного за днем отримання ТОВ «Хмельницькенергозбут» заяви-приєднання Споживача до умов Договору, в якій вказано про обрання Комерційної пропозиції для побутових споживачів (дата початку постачання електричної енергії зазначається в заяві-приєднанні), якщо протягом трьох робочих днів Споживачу не буде направлено повідомлення про його невідповідність критеріям обраної комерційної пропозиції. Договір на умовах даної Комерційної пропозиції укладається на строк один календарний місяць та вважається продовженим на кожен наступний календарний місяць, якщо жодна зі Сторін письмово (або в інший, передбачений законодавством спосіб) не відмовиться від його пролонгації не пізніше ніж за 21 календарний день до передбачуваної дати припинення (початку розрахункового періоду).

УМОВИ

ПРОПОЗИЦІЇ

Спосіб оплати за електричну енергію

Особистий кабінет споживача, інтернет-банкінг,  у банківських відділеннях та пунктах прийняття платежів.

Спосіб оплати за послугу з розподілу електричної енергії

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії через Постачальника,з наступним перерахуванням цієї оплати на рахунок ОСР.

Розмір пені або штраф за порушення строків оплати

У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживачу нараховується пеня в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати.

Термін виставлення рахунку за спожиту електричну енергію, спосіб отримання та строк його оплати

Платіжні документи на оплату надаються споживачам після 5 числа після закінчення розрахункового періоду у відповідних структурних підрозділах електропостачальника, через персональну сторінку споживача на веб-сайті електропостачальника https://energo.km.ua або електронною поштою, факсимільним зв`язком, поштовим зв`язком, кур’єром чи ін. способами. Оплата рахунку здійснюється протягом 10 робочих днів від дня отримання, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Урахування пільг та субсидій

При розрахунку вартості спожитої електричної енергії враховуються пільги або субсидії, які надаються споживачам згідно чинного законодавства та є оформленими належним чином у Постачальника.

Спосіб та умови отримання попередження

Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником та у разі недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.
Попередження надаються споживачам у відповідних структурних підрозділах електропостачальника, через персональну сторінку споживача на веб-сайті електропостачальника https://energo.km.ua або електронною поштою, факсимільним зв`язком, поштовим зв`язком, кур’єром чи іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу.

Розмір штрафу за дострокове розірвання Договору

Штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за ініціативою Споживача відсутні.

Компенсація за недотримання комерційної якості надання послуг

За недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг, Споживачу надається компенсація в обсягах та у порядку, затверджених Регулятором. Постанова Регулятора щодо надання компенсації Споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг розміщується, в т.ч., на сайті http://www.energo.km.ua

Інші умови

Надання Споживачу, з яким укладено Договір, інформації про зміну умов та терміну дії Договору, зміну тарифів, зміну суми до сплати в рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, зміну строків оплати згідно виставлених рахунків, попередження про відключення за несплачену заборгованість, іншої інформації, що може бути корисною для Споживача, здійснюється (на вибір Постачальника) шляхом:

- розміщення інформації на офіційному веб-сайті Постачальника;

- надання інформації через особистий кабінет на офіційному веб-сайті Постачальника;

- направлення електронного листа на електронну адресу Споживача, вказану у заяві-приєднанні до умов Договору;

- направлення SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Споживача, зазначений у заяві-приєднанні до умов Договору;

- розміщення інформації в центрах обслуговування клієнтів;

- іншим шляхом тощо.

Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться за ініціативою однієї зі Сторін у порядку, встановленому ПРРЕЕ та ККОЕЕ;

В разі порушення Споживачем термінів оплати, вказаних в розділі “Термін виставлення рахунку за спожиту електричну енергію, спосіб отримання та строк його оплати ” цієї комерційної пропозиції,  Постачальник має право припинити постачання електричної енергії Споживачу (відключити електроустановку Споживача) за умови попередження Споживача не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати відключення.

У разі обрання іншої комерційної пропозиції, Споживач письмово повідомляє Постачальника не пізніше, ніж за 21 календарний день до зміни. Нова комерційна пропозиція набирає чинності з початку наступного розрахункового періоду.

Якщо Споживач продовжує користуватись електричною енергією після спливу 20-денного строку з моменту розміщення інформації про внесення змін у Договір (в тому числі в цю комерційну пропозицію) на офіційному веб-сайті Постачальника, то вважається, що Споживач погоджується отримувати електричну енергію на умовах Договору з відповідними змінами.

Фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів відповідно до постанови КМУ від 31 травня 2024 року № 632.

Період застосування

Фіксовані ціни на електроенергію за 1 кВт·год, грн

БЕЗ ПДВ

З ПДВ

З 1 червня 2024 року по 30 квітня 2025 року включно

3,60

4,32

Тарифні коефіцієнти
Тризонні коефіцієнти

Період застосування

Тарифні коефіцієнти

Ніч

День

Пік

23:00-7:00

7:00-8:00,
11:00-20:00,
22:00-23:00

8:00-11:00,
20:00-22:00

З 1 червня 2024 року по 30 квітня 2025 року

0,4

1,0

1,5

Двозонні коефіцієнти

Період застосування

Тарифні коефіцієнти

Ніч

День

23:00 - 7:00

Інші години

З 1 червня 2024 року по 30 квітня 2025 року

0,5

1,0

Наверх