Повідомлення про проведення відкритого обговорення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг на 2022 р.

ТОВ «Хмельницькенергозбут» на виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг № 866 від 30.06.2017 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» з метою проведення відкритого обговорення проекту тарифу на послуги постачальника універсальних послуг на 2022 рік оприлюднює обґрунтування щодо необхідності встановлення/змін до тарифу.

Пропозиції і зауваження у письмовому та/або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 29019, м. Хмельницький, вул. С.Бандери 1/1, е-mail: kanc@energo.km.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту приймаються з 14 вересня 2021 року до 23 вересня 2021 року включно.

Пропозиції і зауваження до проекту тарифів на послуги постачальника універсальних послуг на 2022 рік мають бути обґрунтовані та надаватися у визначений вище строк.

Анонімні зауваження та пропозиції, а також пропозиції і зауваження, що були надані після визначеного у інформаційному повідомленні терміну, розглядатись не будуть.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) відкрите слухання (відкрите обговорення) відбудеться 24 вересня 2021 року об 11:00 через засоби відеозв’язку за допомогою Zoom-конференції.

Представники місцевих органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування та інші заінтересовані особи, які бажають взяти участь у відкритому обговоренні, подають заявки на участь у такому обговоренні до Товариства не пізніше 23 вересня 2021 року. Для участі у відкритому обговоренні заявки приймаються в електронному вигляді на електронну адресу: kanc@energo.km.ua та мають містити: прізвище, ім’я по-батькові, посаду, контактний телефон та електронну адресу, що буде ідентифікатором для відеоконференції.

Результат відкритого обговорення (відкритого слухання) буде оформлено протоколом та оприлюднено на офіційному веб-сайті ТОВ «Хмельницькенергозбут».

Обґрунтування щодо необхідності встановленнязмін до тарифу на послуги постачальника універсальних послуг на 2022р.

Наверх